Category: Kelly Freas

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING # 9

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE PRELIMINARY DRAWING #10

Artist:
Medium: Pencil
Dimensions: 9 x 12
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #11

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #12

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #13

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #14

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #14

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #20a

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 x 5
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #40b

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 10
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #15

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$400.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #17

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$1,250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #72

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #73

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #85

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #89

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #95

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$750.00