Category: Kelly Freas

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #59

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 X 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #51

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #52

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$175.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #53

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #54

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #55

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #58

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #60

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #61

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #62

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #65

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE PRELIMINARY #66a

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 9 x 11
$300.00

FREDERIK POHL HEECHEE PRELIMINARY #66b

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 9 x 11
$600.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #66

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 10
$800.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #67

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #68

Artist:
Medium: Pen & Ink
Dimensions: 7 x 5
$100.00