Category: Frederick Pohl Gateway Trip (Hee Chee) Illustrations

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #2

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #3

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #11

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #12

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #13

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #14

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #15

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$400.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #18

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$300.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #19

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #21

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #22

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$300.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #23

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$300.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #24

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 10
$1,000.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #25

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #26

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$150.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #27

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00