Category: Frederick Pohl Gateway Trip (Hee Chee) Illustrations

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #76

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #77

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #78

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #79

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #81

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #83

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 5
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #84

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 5
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #92

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$150.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #93

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$150.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #94

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$150.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST FIRST STAGE FINAL DRAWING #101

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 10
$350.00