Category: Frederick Pohl Gateway Trip (Hee Chee) Illustrations

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #28

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #31

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$1,250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #33

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #34

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #36

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #39

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #41

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #46

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #1c

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 8 x 11
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE 1ST STAGE FINAL DRAWING #50a

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 7 x 4
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING # 4b

Artist:
Medium: SCRATCHBOARD
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #47

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 10
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #50b

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 X 4
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #59

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 X 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #51

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #52

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$175.00